ราคา รถเช่า

 
                   รุ่นรถ เช่าราย 1         วัน  เช่า 7วัน  
เช่า 14 วัน     
  
เช่า 30 วัน รายเดือน 
   วันล่ะ 749 บาท  วันล่ะ 749 วัน ล่ะ749บาท  เดือนล่ะ 19,260 บาท
วันล่ะ1070 บาท วันล่ะ856บาท วันล่ะ749 บาท เดือนล่ะ 21,400 บาท
วันล่ะ1284 บาท  วันล่ะ 963 บาท วันล่ะ749 บาท เดือนล่ะ 21,400 บาท
  วันล่ะ1284บาท  วันล่ะ 963 บาท วันล่ะ749 บาท เดือนล่ะ 21,400 บาท
วันล่ะ1284บาท วันล่ะ 963 บาท วันล่ะ749 บาท รายเดือน เดือนล่ะ 23,540 บาท
วันล่ะ1605บาท วันล่ะ 1498 บาท วันล่ะ1284บาท  เดือนล่ะ 26,750 บาท
  วันล่ะ1605บาท วันล่ะ 1498 บาท วันล่ะ1284บาท เดือนล่ะ 32,100 บาท
Visitors: 57,579