ราคา รถเช่า วินปิคอัพ

         

 

 

                   รุ่นรถ
เช่ารถ 1 วัน  เช่ารถ 7 วัน  เช่ารถ 14 วัน รถเช่า 30 วัน/รายเดือน
  749 บาท/วัน 749 บาท/วัน 749 บาท/วัน เดือนละ 19,260 บาท
1070 บาท/วัน 856 บาท/วัน 749 บาท/วัน เดือนละ 21,400 บาท
1,284 บาท/วัน 963 บาท/วัน 749 บาท/วัน เดือนละ 21,400 บาท
  1,284บาท/วัน 963 บาท/วัน 749 บาท/วัน เดือนละ 21,400 บาท
1,284บาท/วัน 963 บาท/วัน 749 บาท/วัน เดือนละ 23,540 บาท
1,605บาท/วัน 1,498 บาท/วัน 1,284 บาท/วัน เดือนละ 26,750 บาท
  1,605บาท/วัน 1,498 บาท/วัน 1,284 บาท/วัน เดือนละ 32,100 บาท

 

2,140 บาท/วัน  1,926 บาท / วัน  1,819 บาท/วัน  เดือนล่ะ 48,150 บาท 

 

Visitors: 71,148